MIN FAM a.d.
Fabrika alatnih mašina, armature i prenosnika

Tradicija Mašinske industrije seže od 1884. godine, kada je predajom na upotrebu pruge Beograd-Niš formirana železnička radionica. U 1890-toj godini formirane su montaža, strugara, livnica, modelarnica i alatnica. Integracijom više kolektiva 1963. godine osnovana je Mašinska industrija Niš. Spajanjem tkz. fabrikacionog odelenja i alatnice nastao je "FAM".

Za vreme svog postojanja, društvo je pretrpelo brojne statusne, organizacione i tehnološke transformacije. Odlukom skupštine akcionara od 19.11.2007.godine izvršena je privatizacija kapitala društva. Osnovna delatnost Društva je proizvodnja alatnih mašina, industrijske armature, metalurške opreme i prenosnika (reduktora, zupčanika...). Pored toga, zahvaljujući velikom i raznovrsnom mašinskom parku "MIN FAM"a.d. učestvuje u remontima i izradi vitalnih rezervnih delova i opreme za železare, cementare, rudnike, elektrane, ciglane, vodovode, gumarsku, prehrambenu i hemijsku industriju, kafilerije i drugo.

Izveštaj o bitnom dogadjaju - o sazivanju godišnje skupstine skcionara MIN FAM a.d. Niš 2022 20.05.2022.
Izveštaj o bitnom dogadjaju - o sazivanju godišnje skupštine akcionara MIN FAM A.D. Niš 2021 25.05.2021.
Izveštaj o bitnom dogadjaju - o sazivanju godišnje skupštine akcionara MIN FAM A.D. Niš 2020 25.05.2020.
Izvestaj o bitnom dogadjaju - o sazivanju skupstine akcionara MIN FAM A.D. Nis 2019 03.06.2019.
Izvestaj o bitnom dogadjaju - o sazivanju godisnje skupstine akcionara MIN FAM A.D. Nis 21.06.2018.
Zapisnik sa vanredne skupstine 21.08.2017.
Odluka o prihvatanju utvrdjenih cena akcija drustva za otkup od nesaglasnih akcionara 28.07.2017.
Izvestaj o uslovima pod kojima se stice, odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti 28.07.2017.
Odluku o sazivanju vanredne skupstine akcionara 28.07.2017.
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara 27.07.2017.
Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara 27.07.2017.
Poziv za vanrednu skupstinu akcionara 27.07.2017.
univerzalni strugovi, od najmanjih do: Ø 3660 x 10000 Ø 7050 x 650  
karusel strugovi do: Ø 5200 x 2950    
horizontalne bušilice: prečnika vretene od dimenzija stola hoda
  Ø63 do Ø200 1500 x 2620 x 4250 2000 x 4000 x 10500
brusilice za spoljašnje brušenje: Ø 630 x 4000 Ø 800 x 3100  
brusilice za unutrašnje brušenje: Ø 250 x 500    
mašine za ozubljenje od najmanjh do: Ø 4000    
horizontalne mašine za izradu zupčanika, puževa, navoja, ožljebljenih vratila: Ø250 x 3150    
mašina za ozubljenje koničnih zupčanika: Ø 250    
mašina za brušenje puževa i navoja: Ø 200 x 800    
mašina za oštrenje modulnih odvalnih glodala Ø 480    
mašina za uparivanje puževa i pužnih točkova      
dugohode rendisaljke: 1300 x 4000    
vertikalne rendisaljke: Ø 800 x 420    
CNC mašina za gasno sečenje i sečenje plazmom: 2000 x 6000